Suzuki ''Vizija okoliša 2050''

Suzuki ''Vizija okoliša 2050''
Suzuki ''Vizija okoliša 2050''

Suzuki je predstavio dugoročnu viziju rješavanja ekoloških problema: Suzuki Environmental Vision 2050 koja se nastavlja na ideju zacrtanu još ranih 90-ih.

Suzuki Motor Corporation predstavila je dugoročnu viziju rješavanja ekoloških problema, ''Suzuki Environmental Vision 2050'', koja predstavlja idealan izgled tvrtke u 2050. godini, kao i prekretnicu 2030. godine kako bi se zacrtana vizija i ostvarila.

"Manji, manje, lakši, kraći i uredniji": riječi su koje Suzuki ističe od ranih 1990-ih kako bi naglasio svoje proizvode. Iako maksimiziraju vrijednost koja se nudi kupcima, ove riječi imaju za cilj učiniti stvari manjima s manje resursa, manjom težinom, kraćim vremenom i udaljenosti te što urednijima.

Vjerujemo da se ovaj koncept "manjeg, manjeg, lakšeg, kraćeg i urednijeg" odnosi na inicijative za rješavanje globalnih ekoloških problema, uključujući klimatske promjene, nedostatak vode i iscrpljivanje resursa. Na primjer, naši specijalizirani mali automobili, sa svojim malim i laganim karoserijama, ne samo da emitiraju manje CO2, već i minimiziraju resurse potrebne za njihovu proizvodnju, a time su pridonijeli i očuvanju resursa.

Suzuki je globalnom poveljom o okolišu, koja postavlja Suzukijevu filozofiju i osnovnom politikom prema okolišu, izradio Suzuki plan zaštite okoliša 2020, a Suzuki Group radi na očuvanju okoliša, s ciljem da doprinese društvu i postane voljena i pouzdana kompanija u cijelom svijetu. Kako se zahtjevi za dugoročnim inicijativama prema okolišu, poput klimatskih promjena, povećavaju, a povodom stote obljetnice kompanije, postavili smo Suzuki Environmental Vision 2050 kao kompas prema 2050. godini, kako bismo postali održiva kompanija koja bi nastavla doprinositi društvu sljedećih 100 godina.

Na temelju koncepta "manjeg, manjeg, lakšeg, kraćeg i urednijeg", Suzuki će težiti ostvarenju naše idealne budućnosti koja smanjuje i smanjuje utjecaj na okoliš naših poslovnih aktivnosti, olakšava opterećenje okoliša i skraćuje vrijeme rješavanja različitih ekoloških problema , a zemlju održava obilnom i lijepom.

1. KLIMATSKE PROMJENE
CO2 ispušten iz proizvoda - Ekološka vizija 2050.
Smanjenje CO2 koji se emitira iz novih automobila za 90% do 2050. godine, na "Well to Wheel" bazi u odnosu na referentnu 2010. godinu.

CO2 ispušten iz proizvoda - Prekretnica 2030.
Smanjenje CO2 koji se emitira iz novih automobila za 40% do 2030. godine, na "Wheel to Wheel" bazi u odnosu na referentnu 2010. godinu.

* Well-to-Wheel: Metoda za razmatranje CO2 koji se emitira iz iskopa i prerade goriva, kao i za proizvodnju električne energije, uz CO2 koji se izravno emitira iz ispušne cijevi vozila tijekom vožnje.
(Referenca) Usporedba ekoloških performansi Suzukija i ukupnog prosjeka

CO2 ispušten iz poslovnih aktivnosti - Ekološka vizija 2050.
Smanjenje CO2 iz poslovnih aktivnosti za 80% do 2050. godine u osnovnoj jedinici po prodajnoj jedinici u usporedbi s 2016. godinom.

CO2 ispušten iz poslovnih aktivnosti - Prekretnica 2030.
Smanjenje CO2 iz poslovnih aktivnosti za 45% do 2030. godine u osnovnoj jedinici po prodajnoj jedinici u usporedbi s 2016. godinom.

2. OČUVANJE ZRAKA
Ekološka vizija 2050.
Smanjiti onečišćujuće tvari koje se emitiraju iz poslovnih aktivnosti i proizvoda do 2050. godine.

Prekretnica 2030.
- Smanjiti upotrebu fosilnih goriva u poslovnim aktivnostima i proširiti upotrebu obnovljivih izvora energije
- Doprinijeti poboljšanju onečišćenja zraka u svakoj zemlji / regiji promicanjem razvoja čistih proizvoda
- Smanjiti hlapljive organske spojeve (VOC) iz proizvodnje i proizvoda

3. VODNI RESURSI
Ekološka vizija 2050
Ostvariti korištenje održivih vodnih resursa smanjenjem opterećenja vodnog okoliša do 2050. godine.

Prekretnica 2030.
Provesti smanjenje vode iz vodoopskrbnog sustava i pročišćavanje ispuštene vode na svim proizvodnim mjestima kroz navođenje rizika od vode u Suzuki okruženju do 2030. godine.

4. CIRKULACIJA RESURSA
Ekološka vizija 2050
Promicati smanjenje, recikliranje i pravilnu obradu otpada od proizvodnih aktivnosti i proizvoda globalno šireći tehnologije i sustave recikliranja razvijene u Japanu do 2050. godine.

Prekretnica 2030
- Globalno proširiti sustav recikliranja automobila
- Promicati recikliranje, obnovu i ponovnu upotrebu sekundarnih (punjivih) baterija koje se koriste za pogon električnih vozila
- Ublažiti količinu ispuštanja otpada na globalnim proizvodnim mjestima
- Smanjiti plastičnu ambalažu